Lid worden

Bedrijfsnaam (verplicht)

MeneerMevrouw

Naam contactpersoon (verplicht)

Vestigingsadres (verplicht)

Postcode/woonplaats (verplicht)

Postadres (verplicht)

Postcode/woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Website

Branche (verplicht)

Beƫindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van Egmond Actief geldt per kalenderjaar. Opzegging is mogelijk per mail die uiterlijk op 30 november van het lopende kalenderjaarĀ door Egmond Actief dient te zijn ontvangen op info@egmondactief.nl. Het lidmaatschap eindigt vervolgens per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. In geval niet of niet tijdig wordt opgezegd loopt het lidmaatschap automatisch door tot en met het daaropvolgende kalenderjaar.

Egmond ActiefLid worden