Nieuws

De situatie rondom het Corona virus houdt inmiddels iedereen in zijn greep. De overheid heeft een aantal maatregelen genomen. Sommige maatregelen zijn al in werking getreden en sommige worden nog preciezer op papier gezet.

De onderwerpen staan hieronder kort beschreven, met een link naar de actuele informatie op de betreffende sites.

De corona calculator

De corona calculator is een handige tool om snel te checken welke steunregelingen voor jouw onderneming van toepassing zijn. Het enig dat je nodig hebt is je KvK-nummer.

TOGS / Noodloket

TOGS: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Dit is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De overheid heeft een regeling in de maak die zelfstandig ondernemers financieel steunt met een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum/ of de aanvraag van een krediet van € 10.517. Halte Werk voert de regeling uit voor onder andere de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo.

Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente Bergen of op de site van Halte Werk. De links vindt u hiernaast.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Hiervoor in de plaats komt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend.

Uitstel van betaling bij de Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling.

Stuur daarvoor een brief naar de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en geeft u aan dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

KvK Coronaloket

Bekijk op de site van de Kamer van Koophandel wat je als ondernemer kunt doen en welke regelingen er zijn.

Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur voor al je ondernemers­vragen. Telefoonnummer 0800 2117.

Provincie schiet ondernemers en organisaties te hulp

Om het leed en de impact van de crisis te verminderen, presenteert de provincie een hulppakket. Hierin zitten 7 direct uitvoerbare maatregelen. 5 andere maatregelen worden momenteel onderzocht.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Economie: “Wij hebben geïnventariseerd welke maatregelen het Rijk en andere partners nemen en wat de provincie kan doen om Noord-Hollandse ondernemers en organisaties te ondersteunen. Het gaat om hulp op de korte termijn en voor de periode na deze crisis. Een aantal maatregelen kunnen we direct uitvoeren. Voor andere acties is nader onderzoek en afstemming met onze partners nodig. Daarmee gaan we voortvarend aan de slag.”

Checklist ondernemers

Inretail heeft een handige checklist gepubliceerd met acties ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus in mode-, schoenen- en sportwinkels.

Protocol Verantwoord Winkelen 

 

Preambule 

1. Deze afspraken gelden voor alle detailhandelsactiviteiten 

2. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle winkeliers, medewerkers en klanten 

3. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting 

4. Ondernemers en klanten houden zich aan de RIVM-richtlijnen 

5. Brancheorganisaties, winkels en overheid communiceren over de afspraken. Winkels maken afspraken zichtbaar in en voor de winkel. 

 

Protocol Bepalingen 

 

Voor de ondernemers: 

1. Regels hangen aan de buitenkant van de winkel en worden binnen herhaald. 

2. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels, maar ook vóór de winkel 

3. Geef in winkels het maximum aantal klanten aan dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn. Richtlijn is maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak. 

4. Lever online bestellingen tot aan de voordeur, niet binnen. 

5. Zorg voor maximale hygiëne, vooral pinterminal. 

6. Haal samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen uit winkel, niet inzetten op beleving. 

7. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd 

 

Voor ondernemers die 1,5 meter niet kunnen waarborgen (opticiens bijv.) 

1. Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden 

2. Neem een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken 

3. Zorg dat de mensen met klantcontact elke ochtend hun temperatuur opmeten (zodat veiligheid klant gewaarborgd is) 

 

Voor de klanten: 

1. Houd 1,5 meter afstand, voor de winkel en in de winkel 

2. Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel 

3. Kom niet naar de winkel als je verkouden bent of griepklachten hebt 

4. Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan je nodig hebt 

5. Raak alleen het product aan dat u nodig heeft 

6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel 

7. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel) 

8. Online bestelde producten worden geleverd tot de deur. 

9. Gebruik een winkelwagen indien aanwezig 

 

Voor de gemeente: 

1. Handhaaf de gemaakte afspraken, voorkom buiten samenscholing 

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen

Egmond ActiefNieuws